Bibel & bön Tisdagar 18.00

Veckans Bibelord:

 

"Din nåd är dyrbar o Gud. I dina vingars skugga finner människor tillflykt. Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus.
-Ps 36:8-10

 

 

Välkommen till
Älmhults Missionskyrka
Den gula kyrkan mitt i byn

Älmhults missionsförsamling

En plats att återvända till.

Mathäng Månd udda veckor kl 17.00

Händer i kyrkan   September v 38

Måndag 20/9 Planeringsmöte 10.00

 

Tisdag 21/9 Tisdagsträffen 14.00

Bön 18.00 

 

Fredag 24/9 Ung Kraft till Ulriksbergskyrkan Växjö. Celebration. Avresa från Älmhults Pingst 18.00

 

Söndag 26/9 Gudstjänst 11.00 

Talare: Joel Frank

Tisdagspromenaden

.

UNGKRAFT