Ungdomssamlingar – Ungkraft

UngKraft
Fredagar 19.00 – ca 22.00
För dig som går i 6:an och uppåt

Jämna veckor träffas vi i Missionskyrkan,
udda veckor i Pingstkyrkan.