Gudstjänst

Välkomna att delta i våra Gudstjänster
varje söndag kl. 11.00. Under sommaren
juni, juli och augusti kl 10.00
Psalmer, lovsång, predikan, bön med mera.
Efter Gudstjänst fortsätts vår gemenskap med fika.