Publicerat 

Alternativ mall – Barn och unga

Barn och unga

 

UngKraft – Tonår

Fredagar kl. 19.00 – ca 22.00

För dig som går i 6:an uppåt 

Tonår har vi i samarbete med Pingstkyrkan.
Jämna veckor träffas vi i Missionskyrkan, udda veckor i Pingstkyrkan.

Himlakul – Söndagsskola

Sång, dans, pyssel, drama, bibelläsning. 
Alla barn är välkomna till Himlakul som hålls varannan söndag (udda veckor)
Innan predikan följer barnen med ledarna på äventyr medan de stora får stanna kvar.

 

Barngrupper 
Söndagsskolan är till för barnen och deras grund till sin tro.

Alla barn är välkomna till Himlakul som hålls varannan söndag (udda veckor)
Barnen är med i början av Gudstjänsten och följer sedan med ledarna på bibeläventyr. 

Sång, dans, pyssel, drama, bibelläsning, bakning.
KOM, det blir kul! 
Mer om barngrupper

UngKraft – Tonår 

Fredagar kl 19.00 – ca 22.00 

För dig som är 13 år (Går i 6:an uppåt) 

Tonår har vi i samarbete med Pingstkyrkan.
Jämna veckor träffas vi i Missionskyrkan, udda veckor i Pingstkyrkan.

 

Mer om tonår