BARN OCH UNGA

UngKraft – Tonår

Fredagar kl. 19.00 – ca 22.00 

För dig som går i 6:an uppåt 

Tonår har vi i samarbete med Pingstkyrkan.
Jämna veckor träffas vi i Missionskyrkan, udda veckor i Pingstkyrkan.

Himlakul – Söndagsskola

Sång, dans, pyssel, drama, bibelläsning. 
Alla barn är välkomna till Himlakul som hålls varannan söndag (udda veckor)
Innan predikan följer barnen med ledarna på äventyr medan de stora får stanna kvar.