Historia

Församlingen

Den 30 januari 1894 bildades Älmhults fria missionsförening av 14 medlemmar. År 1900 anslöt sig föreningen till Svenska Missionsförbundet och bytte namn till Älmhults Missionsförsamling. Församlingen har verkat i Älmhult allt sedan dess och har idag ett 50-tal medlemmar.

Medlemskapet i församlingen grundar sig på en bekännelse: att ha mottagit Jesus Kristus som sin personliga frälsare.

Alla är välkomna med i gemenskapen.

Kyrkobyggnaden

Samma år som församlingen bildades år 1894 byggdes missionshuset. Det uppfördes enligt amerikans förebild i trä och kostnaden var 3570:- Kr. Tre år senare byggdes kyrkans torn med medel som till stor del samlades in av en kyrklig syförening. År 1980 invigdes en tillbyggnad som inrymmer kyrktorg, expeditioner, ungdomslokaler och servering. Under 1997 målades den äldre delen av kyrkan om med färg i samma kulör och kvalitet som när den först uppfördes. Byggnaden är förutom en fungerande gudstjänstlokal för församlingen ett byggnadsminnesmärke av riksintresse.