Uthyrning

Det finns möjlighet att hyra Missionskyrkans serveringslokal när den inte används av oss själva.
Kontakta Carolina Engström. 073-816 86 80

Uthyrning görs företrädesvis till föreningar o.d.

Kyrksalen kan hyras när församlingens styrelse har gett medgivande.
Uthyrning av kyrksalen är begränsat till kristna sammankomster